... (several lines of customized programming code appear here)

  • حلاجی و رنگرزی
  • ریسندگی الیاف و تولید نخ پتو
  • بافندگی پتوهای نمدی و مینک
  • خارزنی و مینک و بسته بندی

حلاجی:در این مرحله ابتدا الیافهای بلند از طریق دستگاه  گیوتین کات میشود و سپس وارد دستگاه حلاجی شده تا الیاف باز شده و آماده رنگرزی شود

دستگاه حلاجی و رایز الیاف طاهر بافت
دستگاه حلاجی و رایز الیاف طاهر بافت

رنگرزی:در این مرحله رنگرزی الیاف به صورت تحت فشار(دربست ) و در باز درون پاتیل انجام میگردد. رنگرزی در باز مخصوص الیاف اکریلیک بوده و دمای پاتیل رنگرزی تا 100 درجه بالا برده شده تا رنگ جذب الیاف شده و تثبیت شود.درمورد  رنگرزی الیاف پلی استر  باید از دیگ بخار(بویلر)استفاده شده و بصورت دربسته انجام میگیرد تا بتوان دما را تا200درجه سانتیگراد بالا برده تا تثبیت رنگ انجام شود.زیرا الیاف پلی استر در دمای پائین رنگ را جذب نمیکند و باید صرفا از دیگ بخار استفاده نمود.در انتها الیاف بوسیله دستگاه آبگیر آبگیری شده وسپس خشک میشود

رنگرزی الیاف طاهر بافت
رنگرزی الیاف طاهر بافت

خط ریسندگی :بعد از مرحله رنگرزی الیاف پلی استر و اکریلیک در آغاز برای ریسندگی آماده می‌شوند.ابتدا  الیاف با آب و روغن مخلوط می‌شوند. برای جلوگیری از الکتریسیته و حالت پیوستگی این عمل صورت می‌گیردو 24 ساعت می‌‌ماند و بعد از دستگاه ولف عبور می‌‌دهند که باعث باز شدن الیاف از هم (یعنی حلاجی مجدد) می‌شود و به دستگاه کاردینگ فرستاده می‌شود. این دستگاه الیافها را شانه می‌کند و ناخالصیها را می‌گیرد و تولید نیمچه نخ می‌کند.
نمره نخ را در کاردینگ اول در دستگاه باسکول اندازه می‌‌گیرند که  طی فرآیند ریسندگی الیاف تبدیل به  نخ نمره 2تا 4 متریک میگردد.

کاردینگ ریسندگی نخ پتو
کاردینگ ریسندگی نخ پتو
کاردینگ ریسندگی نخ پتو
کاردینگ ریسندگی نخ پتو
 

این خط شامل سه قسمت میباشد:

چله پیچی : چله های مورد نیاز ماشینهای بافندگی در این قسمت تولید میشوند وچله پیچی نخ تار و قرار دادن چله در پشت ماشین بافندگی و عبورنخ های تار از لابلای میل میلک ها می باشد

بافت : در این قسمت پروژه بافت پتوی خام انجام میگیرد.در این قسمت با انجام تنظیمات مختلف وزن پتو  مشخص میشود. پتوی تولیدی شامل  دو نوع میبا شد:

  • 1-ساده بافت 2- ژاکارد بافت
  • دستگاه بافندگی اسمیت جهت بافت پتو
    دستگاه بافندگی اسمیت جهت بافت پتو

خارزنی و مینک : پس از بافندگی ، پتوی مینک توسط دستگاه خاصی خارزنی می شود تا الیاف نخ پود درسطح پارچه بصورت پرز ظاهر شوند . پس از خارزنی جهت یک سطح شدن الیاف خارج شده از سطح پارچه و نیز تثبیت حرارتی حالت آنها ، از مالشی مرکب استفاده می شود که در این ماشین عملیات تایگر ، تثبیت حرارتی و تراش صورت می گیرد و نهایتاً آخرین مرحله ، برش و دور دوزی می باشد که بعد از آن پتو بسته بندی و آماده فروش می گردد

دستگاه خارزنی پتو برند کومت ایتالیا
دستگاه خارزنی پتو برند کومت ایتالیا طاهربافت

بسته بندی و عدل بندی : آخرین مرحله ، برش و دور دوزی می باشد و پتو بعد از کنترل های  چشمی و وزنی در این قسمت در عدلهای 25 یا 30تایی با توجه به درجات و رنگهای مختلف تک تک درون نایلون قرار داده شده عدل بندی  میشود وآماده ارسال به بازارمیشود.

دستگاه تیغ مینک پتو
دستگاه مینک پتو برند کومت ایتالیا